Øverskogen i gamle dager

Historie
Øverskogen Skole ble tatt i bruk allerede i 1915. Da den ble lagt ned i 1961 tok lokalbefolkningen initiativ til ¨å bevare skolehuset. Det var opprinnelig to skolestuer, èn for storskolen og èn for småskolen. Vedovnen som skolelærerne måtte fyre i står der fremdeles. I dag er de to rommene gjort om til ett større lokale med scene. Det ble lagt ned mange dugnadstimer for å ta vare på og pusse opp skolestuene. Etterhvert kom det også opp påbygg med moderne kjøkken og garderobe.