Styret
Leder Tom Andrè Skjeggerud
Nestleder Martha Bakkerud
Kasserer Hans Olaf Heslien
Sekretær Silje Drag
Medlem Ole Nicolai Avdal
Vara Sigrid Backe Skustad
Vara Rune Melgaard Hansen


Valgkomitè

Irene Fuglerud
Håkon Marthinsen


Revisor

Marit Skustad


Brannansvarlig

Rune Melgaard Hansen

Øverskogdag komitè
Line Skjeggerud
Camilla Helgesen Heslien
Silje Fuglerud
Vetle Fuglerud